Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Tepelné čerpadlo nabízí moderní a vysoce účinný zdroj tepla pro celý dům.  Jedná se o zařízení, která jsou schopna odebírat nízkopotenciální teplo obsažené v přírodě a využít ho účinně k topení i ohřevu teplé vody.

Díky tomu, že využívá jiný zdroj energie než ostatní typy topidel, má velmi nízký odběr elektřiny. Elektrická energie neslouží přímo k topení ale pouze pro pohon kompresoru. Tepelná čerpadla mají poměr výkonu k příkonu několikanásobně vyšší, než u běžných zdrojů tepla. Proto se jim žádný ze stávajících systémů nevyrovná.

Cena za pořízení tepelného čerpadla je poměrně vysoká. Díky nízkým platbám za elektřinu má ale poměrně rychlou návratnost investice.

Které tepelné čerpadlo si pořídit? Existuje více typů a provedení, které jsou vhodné pro menší byty nebo naopak pro velké domy.

Tepelná čerpadla vzduch voda

Je to jeden z nejpoužívanějších typů tepelných čerpadel. Zařízení odebírá teplo z venkovního vzduchu a předává ho topné vodě. Může být tedy napojeno na stávající topný systém, jako jsou nejrůznější topná tělesa nebo podlahové topení. Samozřejmostí je ohřev teplé vody s využitím zásobníku.

Tepelná čerpadla země voda

Teplo pro vytápění se odebírá ze země. K tomu slouží zemní kolektor – plošný výkop v hloubce asi 1 metr nebo hloubkový vrt. Díky zemním pracím a vrtu je instalace výrazně dražší na druhou stranu toto tepelné čerpadlo má nejvyšší výkon ze všech ostatních typů.

Tepelná čerpadla vzduch vzduch

Energie pro topení získává toto tepelné čerpadla ze vzduchu a předává ji rovněž vzduchu. Vytápí dům teplým vzduchem za pomocí vzduchotechniky nebo závěsnými jednotkami, které vyfukují teplý vzduch.

www.e-tepelna-cerpadla.cz

Reklamy

Read Full Post »

%d bloggers like this: